logo perspectief.jpg


Perspectief leerwerkbedrijven vraagt vrijwilligers voor haar
bouw- en metaalopleiding

Omgeving

De maatschappij is veeleisend en het tempo van veel leertrajecten is hoog. Wie niet meekomt raakt snel achterop. Veel jongeren tussen de 16 en 27 jaar hebben problemen. Soms zijn die problemen zo groot dat het tot schooluitval en nog meer problemen leidt. Perspectief biedt deze jongeren een tweede kans om hun leven weer op de rit te krijgen. Door hard te werken een vak leren en alsnog een diploma te halen.

De werkzaamheden van de vrijwilliger zijn gericht op het begeleiden van bovengenoemde jeugdigen in het ontwikkelen van vaktechnische en arbeidsgerichte vaardigheden. Tevens geeft de vrijwilliger ondersteuning in de theorielessen op het niveau mbo-2. Door het verrichten van (vaktechnische) werkzaamheden in een speciaal hiervoor opgezet bedrijf worden vaardigheden en kennis door voorbeeldgedrag, het geven van instructies en het bieden van individuele ondersteuning, ontwikkeld en bijgebracht. 

Doel van de functie

De vrijwilliger ondersteunt de leerlingen bij vaktechnische- en arbeidsgerichte vaardigheden ter voorbereiding op plaatsing bij het reguliere middelbare beroepsonderwijs, gerichte vakopleiding of bij een bedrijf.

Werkzaamheden

  • Het tezamen met jongeren verrichten van werkplaats- en onderhoudsactiviteiten van diverse aard. 
  • Het ondersteunen van werkzaamheden en projecten die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van betreffende Perspectief organisatie.
  • Het dagelijks instrueren van jeugdigen, zowel individueel als in groepsverband.
  • Het observeren van de mogelijkheden en ontwikkeling van jeugdigen, alsmede het bespreken met collega leermeesters en docenten van gedrag en voortgang.

Kennis en vaardigheden

Kennis
  • MBO werk- en denkniveau, aangevuld met een voor de functie relevante opleiding (timmerman, metaalwerker of vergelijkbaar vakmanschap).
  • Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid, Arbo en milieu.
Specifieke functiekenmerken
  • Sociale vaardigheden, waarbij het accent ligt op invoelend vermogen, het motiveren en stimuleren van jeugdigen bij het participeren in de werkzaamheden.
Bezwarende werkomstandigheden
  • Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden kunnen bezwarende werkomstandigheden onderdeel uitmaken van de functie (fysieke krachtsinspanning, eenzijdige beweging of inspannende houding, lichamelijk risico). Hiermee moet op verantwoorde wijze kunnen worden omgegaan.