logo perspectief.jpg


Perspectief Leerwerkbedrijven heeft vier leerwerkbedrijven in de regio Haarlem: restaurant De Kloosterkeuken en restaurant De Ripper, beide horecabedrijven, Scheepswerf De Chinook (metaal) en Bouwbedrijf De Adriaan (bouw). In deze leerwerkbedrijven volgen ca. 70 jongeren in de leeftijdsklasse van 16 tot 27 jaar een MBO of certificeringstraject, waarbij leren en praktijkervaring opdoen in een bedrijf wordt gecombineerd. De prioriteit ligt bij de jongeren. En niet zonder reden. Scholing en werk is een belangrijke voorwaarde om als volwassene op volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Ter ondersteuning van ons team zijn wij op zoek naar:

 

Vrijwilligers

 

Die ondersteuning willen bieden bij de vakken Nederlands en rekenen voor gemiddeld 4 uur per week

Deze werkzaamheden houden o.a. in:

 • Het helpen van elke jeugdige om aan de hand van het individueel vastgestelde vormings- en onderwijsplan te komen tot een zo goed mogelijk niveau van vaardigheden, kennis, leer- en werkhouding, normbesef en sociale instelling;
 • Het geven van lessen aan wisselende groepen jeugdigen, individueel en soms groepsgewijs (max. 5 leerlingen), al naar gelang de behoefte, op het niveau van middelbaar beroepsonderwijs of voortgezet onderwijs;
 • Het in het kader van de begeleiding, regelmatig bespreken en evalueren van de vorderingen met de jeugdige;
 • Er op toe te zien dat de opdrachten door de leerlingen uitgevoerd worden;
 • Bewaakt tijdens proefwerken en examens leerlingen dat zij zich overeenkomstig de regels gedragen.

Gevraagd wordt:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • leerlingen kunnen assisteren en begeleiden bij zelfstandig werken en leren
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • heeft affiniteit met leerlingen;
 • is ontwikkelingsgericht en bezit reflecterend vermogen.

Perspectief biedt:

 • een vrijwilligersvergoeding van € 100,00 per maand

Voor meer informatie over de functie-inhoud kunt u contact opnemen met Toine Klok, Manager Perspectief leerwerkbedrijven telefoonnummer 06 - 54 930 330
en/of Tessa Verhoogt, HRM Adviseur telefoonnummer
023- 543 47 16.